Uw batterijniveau controleren

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Info aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Categorie Hardware aan.
  4. Als u het resterende percentage op uw batterij wilt weergeven, zie het gedeelte Batterij.