LED- en batterijmeldingen


In deze afbeelding wordt het bovenste gedeelte van het toestel weergegeven wanneer de rode led brandt.

Een rode LED die ononderbroken brandt kan aangeven dat uw BlackBerry-toestel wordt ingeschakeld of opnieuw wordt opgestart.


In deze afbeelding wordt het bovenste gedeelte van het toestel weergegeven wanneer de gele led brandt.

Een knipperende gele LED kan aangeven dat de batterij bijna leeg is en uw toestel wordt opgeladen.


In deze afbeelding wordt het bovenste gedeelte van het toestel weergegeven wanneer de groene led brandt.

Een groene LED die ononderbroken brandt kan aangeven dat uw toestel is aangesloten op een oplader en volledig is opgeladen.