Een VPN-profiel toevoegen

U hebt een VPN- of Wi-Fi-verbinding nodig om een nieuw VPN-profiel te kunnen toevoegen.

Een VPN-profiel bevat de gegevens die u nodig hebt voor de aanmelding via een VPN- of Wi-Fi-verbinding. Afhankelijk van de opties die uw beheerder voor u heeft ingesteld, hebt u één of meer VPN-profielen op uw BlackBerry-toestel.

Als u een zakelijke account gebruikt die wordt ondersteund door BlackBerry Enterprise Service 10, worden sommige VPN-profielen mogelijk automatisch toegevoegd en hoeft u niet handmatig een VPN-profiel toe te voegen. Als u geen optie ziet om een VPN-profiel toe te voegen, is deze functie uitgeschakeld door uw beheerder.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > VPN > Het pictogram Profiel toevoegen aan.
  3. Vul de velden in. Neem contact op met uw beheerder als u de vereiste gegevens niet hebt.
  4. Raak Opslaan aan.