Batterij- en oplaadpictogrammen

Het pictogram Batterijniveau wordt boven aan het beginscherm van uw BlackBerry-toestel weergegeven.

Batterij opladen De batterij wordt opgeladen.
Batterij volledig opgeladen De batterij is volledig opgeladen.
Probleem met oplader De batterij wordt niet opgeladen omdat de voedingsbron niet voldoende stroom levert. Gebruik de oplader die met uw BlackBerry-toestel is meegeleverd om de batterij op te laden.
Laag batterijniveau

Het batterijniveau is laag en uw draadloze verbindingen worden mogelijk uitgeschakeld om stroom te besparen. Als het batterijniveau te laag is, wordt uw toestel mogelijk uitgeschakeld. Sla uw werk op en laad uw toestel op.

Batterijfout

Er is een probleem met de batterij en de batterij moet mogelijk worden vervangen. Gebruik alleen een batterij die door BlackBerry is goedgekeurd voor uw toestelmodel.

Batterij ontbreekt

De batterij is niet geplaatst.