Gegevens van uw mediakaart wissen

U kunt alle gegevens op uw mediakaart permanent verwijderen om uw privacy te beschermen. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens, kan dit proces even duren.

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Opslag en toegang aan.
  3. Raak Mediakaart leegmaken aan.

Als u de mediakaart opnieuw wilt gebruiken, moet u deze formatteren.