Het mediavolume wijzigen

Voer een van de volgende handelingen uit wanneer muziek wordt afgespeeld:
  • Druk op de toets Volume omhoog aan de rechterkant van uw BlackBerry-toestel om het volume te verhogen.
  • Druk op de toets Volume omlaag aan de rechterzijde van uw toestel om het volume te verlagen.
  • Druk op de Mute-toets aan de rechterkant van uw toestel om het volume te dempen. Druk opnieuw op de Mute-toets om het dempen op te heffen.
  • Raak het pictogram Meer acties > Audio aan om het type speaker te selecteren waarmee uw muziek moet worden afgespeeld.
Opmerking: Het volume van uw media staat los van het volume van uw meldingen. Als u het volume wijzigt terwijl u naar muziek luistert, heeft dat geen invloed op het volume van uw meldingen.

Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.