Diavoorstellingen presenteren

Een diavoorstelling presenteren

Voor u begint: Als u een diavoorstelling wilt presenteren, sluit u uw BlackBerry-toestel met een HDMI-kabel aan op een externe bron.
 1. Raak Presenteren aan.
 2. Raak Afspelen aan.
 3. Raak Presenteren aan.
 4. Als u de presentatienotities wilt weergeven, raakt u Het pictogram Meer > Het pictogram Notities aan.
 5. Veeg met uw vinger naar links om naar de volgende dia te gaan.
Wanneer u klaar bent:

Als u de presentatie van een diavoorstelling wilt stoppen, raakt u Het pictogram Terug aan.

Een diavoorstelling draadloos presenteren met Afspelen op

U kunt draadloos een diavoorstelling presenteren op een computer, tv of andere thuisentertainmentapparatuur die Wi-Fi CERTIFIED Miracast-technologie ondersteunt.

 1. Raak Presenteren aan.
 2. Raak Afspelen aan.
 3. Raak Presenteren aan.
 4. Selecteer een toestel waarop u uw diavoorstelling wilt presenteren.

Een presentie controleren in de oefen- of voorbeeldmodus

Met de oefen- en voorbeeldmodus kunt u uw presentatie oefenen terwijl u de diavoorstelling bekijkt zoals deze wordt weergegeven aan uw publiek. In de oefenmodus wordt een timer weergegeven op het scherm, zodat u uzelf kunt timen. U kunt uw presentatie ook onderbreken.

 1. Raak Presenteren aan.
 2. Raak Afspelen aan.
 3. Raak Oefenen of Voorbeeld aan.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Schuif uw vinger naar links of naar recht om door dia's te navigeren.
  • Raak in de oefenmodus het pictogram Pauzeren aan om de timer te stoppen. Als u de timer weer wilt starten, raakt u het pictogram Afspelen aan.

In- of uitzoomen op een dia

Tijdens een presentatie kunt u inzoomen op een dia met de zoomfunctie. De zoomactie wordt op het presentatiescherm weergegeven zodat uw publiek het kan zien.

 • Schuif uw vingers uit elkaar om in te zoomen op een dia.
 • Als u naar een ander deel van een dia wilt terwijl u ingezoomd bent, schuift u uw vinger naar het gebied van het scherm dat u wilt weergeven.
 • Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

De virtuele laseraanwijzer gebruiken

Met de virtuele laseraanwijzer kunt u uw vinger als laseraanwijzer gebruiken. Gebruik deze functie om gebieden op uw dia aan te duiden en de aandacht van uw publiek erop te vestigen.

 1. Raak het gebied van uw scherm dat u wilt aanwijzen lang aan.
 2. Wanneer het toestel trilt, verplaatst u de laseraanwijzer om andere gebieden van uw dia aan te duiden
 3. Als u de laseraanwijzer wilt verwijderen, haalt u uw vinger van het scherm.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.