Diavoorstellingen bewerken

Het lettertype of de opmaak van een diavoorstelling wijzigen

U kunt de afstand en uitlijning van de inhoud op uw dia's aanpassen. U kunt ook het lettertype en de opmaak van de inhoud op de dia bewerken.

 1. Raak het pictogram Bewerken aan.
 2. Raak Het pictogram Opmaken aan.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de stijl of opmaak van de tekst wilt wijzigen, raakt u Het pictogram Lettertype aan.
  • Als u een lijst met opsommingstekens of nummering wilt invoegen, raakt u Het pictogram Lijst aan.
  • Als u de uitlijning of inspringing van een alinea wilt wijzigen, raakt u Het pictogram Uitlijning aan.

Tekst knippen, kopiëren en plakken in een diavoorstelling

 1. Raak het pictogram Bewerken aan.
 2. Raak het tekstvak dat u wilt bewerken lang aan.
 3. Raak de tekst die u wilt kopiëren lang aan.
 4. Markeer het gebied door de cursorindicators te verplaatsen.
 5. Raak het pictogram Knippen of het pictogram Kopiëren aan.
 6. Raak de positie waar u de tekst wilt plakken lang aan.
 7. Raak het pictogram Plakken aan.

Spelling in een diavoorstelling corrigeren

Met de spellingcontrole kunt u snel en eenvoudig spelfouten verbeteren. Als u een woord verkeerd spelt, wordt het onderstreept, zodat u het eenvoudig kunt vinden en verbeteren.

 1. Raak het pictogram Bewerken aan.
 2. Raak het tekstvak dat u wilt bewerken lang aan.
 3. Raak een woord aan.
 4. Raak de juiste spelling van het woord aan.
Wanneer u klaar bent:
Tip: Als de spellingcontrole een woord markeert als fout gespeld terwijl het dat niet is, raakt u Toevoegen aan woordenlijst aan om het woord toe te voegen aan de woordenlijst op uw BlackBerry-toestel.

Tekst in een diavoorstelling zoeken en vervangen

U kunt uw presentatie doorzoeken om woorden en zinsdelen te zoeken en vervangen die kunnen worden bewerkt.

 1. Raak het pictogram Bewerken aan.
 2. Raak Het pictogram Meer aan.
 3. Raak Het pictogram Zoeken aan.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Typ een woord of zinsdeel in het veld Zoeken. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Zoeken aan.
  • Typ een woord of zinsdeel in het veld Vervangen. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Vervangen aan.
 5. Raak Het pictogram Volgende aan om naar het volgende exemplaar van het woord of zinsdeel in de presentatie te gaan.

Naar een dia springen

 1. Raak Het pictogram Meer > Het pictogram Diasorteerder aan.
  • Als u terug wilt springen in de presentatie, schuift u met uw vinger naar rechts.
  • Als u vooruit wilt springen in de presentatie, schuift u met uw vinger naar links.
 2. Raak de dia aan waar u heen wilt springen.

De volgorde van dia's wijzigen

 1. Raak een dia in de bovenlijst lang aan.
 2. Wanneer het toestel trilt, sleept u de dia naar de gewenste plaats.
 3. Laat de dia los.

Dia's verbergen of verwijderen

 1. Naar de dia gaan die u wilt verwijderen of verbergen.
 2. Raak de dia aan in de bovenlijst.
  • Als u de dia wilt verbergen, raakt u het pictogram Verbergen aan.
  • Als u de dia wilt verwijderen, raakt u het pictogram Verwijderen aan.

Dianotities bewerken

 1. Raak het pictogram Bewerken aan.
 2. Raak het pictogram Meer aan.
 3. Raak het pictogram Notities aan.
 4. Als u notities wilt bewerken, raakt u het gedeelte met notities van het scherm lang aan.

Een presentatie met diavoorstelling weergeven

Wanneer u een presentatie weergeeft op uw BlackBerry-toestel, ziet uw scherm er precies zo uit als wanneer u een diavoorstelling afspeelt. Uw toestel hoeft niet verbonden te zijn met een HDMI-kabel om een presentatie weer te geven.

 1. Raak Presenteren aan.
 2. Raak Afspelen aan.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u uw presentatie wilt controleren, raakt u Voorbeeld aan.
  • Als u uw presentatie wilt oefenen en de timing wilt uitproberen, raakt u Oefenen aan.
 4. Veeg uw vinger naar links of rechts om door dia's te navigeren.
Wanneer u klaar bent:
Tip: U kunt een presentatie delen met een vriend of collega door uw scherm via een BBM Video-chat te delen. Zie de sectie BBM Video in de Help voor meer informatie.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.