Spreadsheets bewerken

Het formaat aanpassen van een rij of kolom

 1. Raak de kop van een rij of kolom aan.
 2. Raak de geselecteerde kop van een rij of kolom lang aan.
 3. Wanneer het toestel trilt, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het formaat van een rij wilt wijzigen, raakt u het pictogram Sleepgreep lang aan. Sleep uw vinger omhoog of omlaag.
  • Als u het formaat van een kolom wilt wijzigen, raakt u het pictogram Sleepgreep lang aan. Sleep uw vinger naar links of naar rechts.

Rijen en kolommen verbergen of weergeven

U kunt een afzonderlijke rij of kolom, of een selectie van meerdere rijen of kolommen verbergen.

 1. Raak de kop van een rij of kolom aan en ga door totdat alle rijen of kolommen die u wilt verbergen of weergeven zijn geselecteerd.
 2. Raak een willekeurig deel van de selectie aan.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een rij of kolom wilt verbergen, raakt u het pictogram Verbergen aan.
  • Als u een verborgen rij of kolom wilt weergeven, raakt u het pictogram Weergeven aan.

Deelvensters vastzetten in een spreadsheet

Met de functie voor deelvensters vastzetten kunt u een rij, kolom, cel of groep cellen in een spreadsheet vastzetten.

 1. Raak het item dat u wilt vastzetten lang aan.
 2. Raak het pictogram Vastzetten aan.
Wanneer u klaar bent:
Tip: Als u een selectie van cellen die u hebt vastgezet weer wilt vrijgeven, raakt u het vastgezette deelvenster lang aan. Raak het pictogram Vastzettenopnieuw aan.

Tekstterugloop inschakelen

 1. Raak een cel, rij of kolom aan.
 2. Raak Format aan.
 3. Raak Font aan.
 4. Raak Word Wrap aan.

Het lettertype of de opmaak wijzigen

 • Als u het lettertype of de opmaak van tekst wilt wijzigen, raakt u Format aan.
 • Als u de getalnotatie van een cel wilt wijzigen, markeert u de cel en raakt u Celopmaak aan.
Wanneer u klaar bent:
Tip: U kunt bestaande formules bewerken door ze te wijzigen in de tekstbalk boven aan het scherm.

Een cel, rij of kolom knippen, kopiëren en plakken

 1. Raak een cel, rij of kolom aan.
 2. Raak de geselecteerde cel, rij of kolom aan.
 3. Raak Het pictogram Knippen of Het pictogram Kopiëren aan.
 4. Raak de positie waar u het item wilt plakken twee keer aan.
 5. Raak Het pictogram Plakken aan.

Tekst in een spreadsheet zoeken en vervangen

 1. Raak het pictogram Bewerken aan.
 2. Raak Het pictogram Meer aan.
 3. Raak Het pictogram Zoeken aan.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Typ een waarde in het veld Zoeken. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Zoeken aan.
  • Typ een waarde in het veld Vervangen. Druk op het toetsenbord op Enter of raak Vervangen aan.
 5. Raak Het pictogram Volgende aan om naar de volgende waarde in het spreadsheet te gaan.

De inhoud van een cel wissen

 1. Raak een cel aan.
 2. Raak Celinhoud wissen aan.


Was deze informatie nuttig? Stuur ons uw opmerkingen.