Een melding met voorbeeld op vergrendeld scherm weergeven

  1. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Druk op de knop Vergrendelen boven op uw toestel.
    • Veeg snel vanaf de onderzijde naar het midden van het scherm.
  2. Raak het meldingspictogram aan om het Voorbeeld schermvergrendeling te bekijken.
Opmerking: Als u de Voorbeeld schermvergrendeling-weergave wilt samenvouwen zodat alleen de meldingspictogrammen zichtbaar zijn, veegt u van rechts naar links of raakt u het pictogram aan.