Functie voor voorbeelden op vergrendeld scherm uitschakelen

  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Weergave aan.
  3. Schuif de schakelaar Meldingen schermvergrendeling naar Uit.