De functie Directe voorbeelden uitschakelen

De functie Directe voorbeelden is standaard ingeschakeld.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
  3. Schuif de schakelaar Directe voorbeelden naar Uit.
Opmerking: U kunt alleen de berichten met prioriteit van een toepassing als Directe voorbeelden weergeven. Raak op het scherm met instellingen voor meldingen de toepassing aan en raak vervolgens in de vervolgkeuzelijst Directe voorbeelden de optie Alleen prioriteit aan.