Kleurcode toevoegen aan uw e-mailaccounts

U kunt een kleur kiezen voor elk van uw e-mailaccounts om onderscheid te maken tussen de verschillende typen e-mail in de BlackBerry Hub. De kleur wordt links in de lijst met berichten weergegeven.
  1. Raak in de BlackBerry Hub Het pictogram Meer acties > Het pictogram Instellingen > E-mailaccounts aan.
  2. Raak een e-mailaccount aan.
  3. Kies een kleur in de vervolgkeuzelijst Accountkleur.