Belangrijke berichten weergeven met de BlackBerry Priority Hub

Met de functie BlackBerry Priority Hub worden belangrijke berichten gemarkeerd zodat u ze snel terugvindt in de BlackBerry Hub.

Uw BlackBerry-toestel identificeert belangrijke berichten door bepaalde criteria te controleren, zoals of het bericht als belangrijk is aangeduid, en of u vaak contact hebt met de afzender.

U kunt uw toestel leren welke berichten belangrijk zijn door de prioriteit van een bericht te wijzigen. Bijvoorbeeld door een bericht toe te voegen als het belangrijk is maar niet is opgenomen in de BlackBerry Priority Hub.

Alleen berichten met prioriteit weergeven

 1. Raak in de BlackBerry Hub de vervolgkeuzelijst boven aan het scherm aan.
 2. Schuif de schakelaar Alleen berichten met prioriteit weergeven naar Aan.
Tip: U kunt ook alleen berichten met prioriteit weergeven door het pictogram Hub > Priority Hub aan te raken.

Een bericht toevoegen aan of verwijderen uit de BlackBerry Priority Hub

Door berichten toe te voegen aan en te verwijderen uit BlackBerry Priority Hub leert u uw BlackBerry-toestel welke berichten in de toekomst als belangrijk aan te duiden.
 1. Raak in de BlackBerry Hub een bericht lang aan.
  • Als u een bericht aan de BlackBerry Priority Hub wilt toevoegen, raakt u het pictogram Prioriteit toevoegen aan.
  • Als u een bericht uit de BlackBerry Priority Hub wilt verwijderen, raakt u het pictogram Prioriteit verwijderen aan.
 2. Kies in het dialoogvenster een reden waarom het bericht al dan niet belangrijk is.
 3. Raak OK aan.

De soorten berichten wijzigen die als prioriteit worden aangeduid

Standaard worden berichten van afzenders met dezelfde achternaam als u als belangrijk aangeduid en opgenomen in de BlackBerry Priority Hub. U kunt deze instellingen uitschakelen.
 1. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Meer acties > het pictogram Instellingen > Priority Hub aan.
 2. Schuif de schakelaar Afzender heeft dezelfde achternaam als ik of Bericht verzonden met hoge prioriteit naar Uit.

De BlackBerry Priority Hub uitschakelen

 1. Raak in de BlackBerry Hub het pictogram Meer acties > het pictogram Instellingen > Priority Hub aan.
 2. Schuif de schakelaar Priority Hub naar Uit.