Een spraakmemo opnemen

U kunt BlackBerry Remember gebruiken om spraakmemo's op te nemen.
  1. Raak in de map of op het mappenscherm van Remember Het pictogram Spraakmemo aan.
  2. Raak Het pictogram Opnemen aan.
  3. Spreek uw spraakmemo in.
  4. Raak Het pictogram Opname stoppen > Opslaan aan wanneer u klaar bent.
Tip: U kunt ook foto's nemen zonder de BlackBerry Remember-app te verlaten. Als u een foto wilt nemen, raakt u in een map of op het mappenscherm van Remember het pictogram Camera aan.