Wijzigen hoe berichten in de BlackBerry Hub worden weergegeven

U kunt wijzigen of de datum boven aan uw lijst met berichten en meldingen wordt weergegeven, hoe de namen van afzenders worden weergegeven, of afbeeldingen automatisch worden gedownload en meer.

  1. Raak in de BlackBerry Hub Menu > Instellingen Instellingen > Weergave en acties aan.
  2. Wijzig uw instellingen.

Gesprekslijnen weergeven in plaats van afzondelijke berichten

  1. Raak in de BlackBerry Hub Menu > Instellingen Instellingen > Weergave en acties aan.
  2. Raak Gesprek aan in de vervolgkeuzelijst Weergavestijl.

Verzonden of gearchiveerde berichten verbergen in de BlackBerry Hub

Raak in de BlackBerry Hub Menu > Het pictogram Instellingen Instellingen > Weergave en acties aan.
  • Als u geen gearchiveerde berichten meer wilt weergeven, schuift u de schakelaar Gearchiveerde berichten weergeven naar Uit.
  • Als u geen verzonden berichten meer wilt weergeven, schuift u de schakelaar Verzonden berichten weergeven naar Uit.