Een contactpersoon toevoegen via de BlackBerry Hub

  1. Raak in de BlackBerry Hub een bericht lang aan.
  2. Raak Het pictogram Toevoegen aan contactpersonen aan.
    • Als u de contactpersoon aan een bestaand item wilt toevoegen (bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres voor een contactpersoon toevoegen), raakt u een contactpersoon aan in de lijst.
    • Als u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen, raakt u Het pictogram Toevoegen aan.
  3. Raak Opslaan aan.