Weergeven met wie u hebt afgesproken

Voer in de Agenda-app een van de volgende handelingen uit:
Tip: Raak een naam aan om meer informatie weer te geven.