Problemen oplossen: Contactpersonen

Mijn contactpersonen worden niet automatisch samengevoegd

Uw BlackBerry-toestel voegt automatisch contactpersonen samen wanneer duidelijk blijkt dat deze dezelfde persoon zijn (ze hebben bijvoorbeeld dezelfde voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer, BlackBerry ID). Als u nog steeds dubbele contactpersonen ziet in uw lijst met contactpersonen, kunt u die samenvoegen in één vermelding.

  1. Raak in de Contactpersonen-app een contactpersoon lang aan.
  2. Raak Meer selecteren aan.
  3. Raak de contactpersonen aan die u wilt samenvoegen.
  4. Raak Contactpersonen koppelen aan.

De afbeeldingen van contactpersonen worden soms gewijzigd

Als u een sociale netwerkaccount hebt toegevoegd aan uw BlackBerry-toestel en een profielafbeelding gebruikt als afbeelding voor een contactpersoon, wordt de afbeelding gewijzigd wanneer de contactpersoon zijn of haar profielafbeelding wijzigt.