Contactpersonen sorteren

Uw contactpersonen worden standaard gesorteerd op voornaam, maar u kunt ze ook sorteren op achternaam of bedrijf.

  1. Veeg in de Contactpersonen-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Settings Instellingen aan.
  3. Raak in de vervolgkeuzelijst Contactpersonen sorteren op een sorteeroptie aan.