Contactpersonen wijzigen

Foto van contactpersoon toevoegen of wijzigen

 1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon > Contactpersoon bewerken aan.
  • Als u een foto wilt gebruiken uit een sociale netwerkaccount die u heeft toegevoegd, raakt u een van de beschikbare foto's boven aan het scherm aan.
  • Als u een afbeelding wilt gebruiken die in uw bibliotheek is opgeslagen, raakt u in het gebied voor afbeeldingen het pictogram Afbeelding toevoegen aan. Blader naar de afbeelding.
  • Als u een foto wilt maken met de camera, raakt u in het gebied voor afbeeldingen het pictogram Afbeelding toevoegen aan. Raak het pictogram Camera aan. Maak een foto. Snijd de foto bij of bewerk deze indien nodig. Raak Gereed aan.
 2. Raak Opslaan aan.

Gegevens van een contactpersoon wijzigen

 1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon > Contactpersoon bewerken aan.
 2. Breng uw wijzigingen aan. Raak Add Field aan voor extra velden.
 3. Raak Opslaan aan.

Contactpersoon verwijderen

 1. Raak een contactpersoon lang aan.
 2. Raak Delete aan.