Een contactpersoon toevoegen aan de app Contactpersonen

  1. Raak in de Contactpersonen-app Het pictogram Toevoegen aan.
  2. Voer de gegevens van de contactpersoon in. Raak Het pictogram Veld toevoegen. aan voor extra velden. Mogelijk moet u het toetsenbord verbergen om het pictogram te zien.
  3. Als u een zakelijke account hebt en BlackBerry Balance is ingesteld op uw toestel, raakt u boven aan het scherm Werk aan om de contactpersoon in uw werkruimte op te slaan. Zodra u contactinformatie begint toe te voegen, kunt u de contactpersoon niet meer in uw persoonlijke ruimte opslaan.
  4. Raak Opslaan aan.