E-mailaccounts of andere soorten accounts op uw toestel instellen

U kunt e-mailaccounts, sociale netwerkaccounts (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn) of zelfs een Evernote-account aan uw toestel toevoegen.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Het pictogram Instellingen > Accounts aan.
  3. Als u al een account aan uw toestel hebt toegevoegd, raakt u Het pictogram Account toevoegen aan om een andere account toe te voegen.