Uw toestel aan een auto koppelen

Met de functie Mijn auto kunt u uw BlackBerry-toetsel via Bluetooth-technologie met uw auto verbinden. Wanneer uw auto en toestel verbonden zijn, kan het zijn dat uw toestel een aangepast beginscherm en vergrendelscherm heeft, en dat u speciale toepassingen vindt in het Car Channel in BlackBerry World.

Wanneer uw toestel voor het eerst een verbinding met een nieuwe auto met Bluetooth-functie detecteert, wordt u gevraagd deze als uw auto in te stellen. Nadat u het toestel met uw auto hebt gekoppeld, geeft het vergrendelscherm aan dat het toestel met uw auto is verbonden en worden de beschikbare functies weergegeven. Als u de functie Mijn auto wilt uitschakelen, schakelt u in het scherm voor Bluetooth-instellingen de Bluetooth-verbinding uit.