Aangepaste tekstsnelkoppelingen maken

Met woordvervanging kunt u uw eigen tekstsnelkoppelingen maken zodat wanneer u de snelkoppeling invoert, uw BlackBerry-toestel deze vervangt door een woord of een volledige zin.

Tip: Woordvervanging wordt ook wel autotekst genoemd.

Woordvoorspelling inschakelen

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Settings Instellingen > Taal en invoer > Voorspelling en correctie aan.
 3. Schuif de schakelaar Voorspellingen weergeven naar Aan.

Een nieuwe tekstsnelkoppeling toevoegen

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen Instellingen > Taal en invoer > Voorspelling en correctie > Woordvervanging aan.
 3. Raak Snelkoppeling toevoegen aan.

Een tekstsnelkoppeling wijzigen of verwijderen

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen Instellingen > Taal en invoer > Voorspelling en correctie > Woordvervanging aan.
 3. Raak in de sectie Lijst met vervangingen een vervangend woord aan.

De lijst met geleerde woorden wissen

Het BlackBerry-toetsenbord leert woorden en zinnen op basis van uw gebruik om het volgende woord dat u gaat schrijven te voorspellen. U kunt de woordenlijst die wordt gebruikt voor woordsuggesties als volgt wissen:
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Taal en invoer > Voorspelling en correctie aan.
 3. Raal Geleerde woorden wissen aan.
Opmerking: Wanneer u doorgaat met typen, wordt de lijst met geleerde woorden weer aangevuld, tenzij u de schakelaar Nieuwe woorden leren instelt op Uit in het scherm Voorspelling en correctie.