De modus Mobile Hotspot gebruiken om uw internetverbinding te delen

Controleer voordat u de modus Mobile Hotspot inschakelt dat de verbinding van uw BlackBerry-toestel met het mobiele netwerk is ingeschakeld.
  1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak Instellingen > Netwerkverbindingen > Mobile Hotspot aan.
  3. Als u de modus Mobile Hotspot voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm. Lees de schermen aandachtig omdat deze belangrijke informatie bevatten over de functie Mobile Hotspot. Onthoud uw Mobile Hotspot-wachtwoord voor later.
  4. Schuif de schakelaar Mobile Hotspot naar Aan.
  5. Op het toestel dat u wilt verbinden met de mobiele hotspot gaat u hetzelfde te werk als wanneer u het toestel zou verbinden met elk ander Wi-Fi-netwerk. U heeft de naam nodig van de mobiele hotspot en het wachtwoord dat u tijdens de configuratie heeft ingesteld.