Het aanraakscherm gebruiken

Neem even de tijd om te leren hoe u op uw BlackBerry-toestel kunt navigeren met behulp van deze basisbewegingen.

Scrollen en bewegen tussen items

Veeg met uw vinger om door een lijst te scrollen, over een webpagina te schuiven of foto's te bekijken. U kunt ook met een vinger vegen om het beginscherm weer te geven. Als u bijvoorbeeld de BlackBerry Hub voor u hebt, kunt u met uw vinger naar links schuiven om het beginscherm en alle geminimaliseerde apps te zien. Schuif nogmaals met uw vinger naar links om alle apps te zien.
 • Beweeg uw vinger omhoog en omlaag om te scrollen.
 • Als u tussen de BlackBerry Hub en het beginscherm wilt schakelen, veegt u met uw vinger naar links en naar rechts.
Afbeelding van een pijl die van de onderkant van het toestel naar boven wijst. Afbeelding van een pijl die van de linker- naar de rechterkant van het toestel wijst.

Een schuifbalk gebruiken

Als u een schuifbalk op het scherm ziet, kunt u hiermee door een bestand zoals een nummer of video navigeren, of door meerdere pagina's scrollen, zoals bij een eBook.
Op de schuifbalk versleept u de handgreep.

Afbeelding van een schuifbalk met een pijl die vanaf de greep over de balk naar rechts wijst.

Items selecteren

Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u een item wilt selecteren, raakt u het gewoon aan. Als het item geopend kan worden, wordt het geopend; anders wordt het gemarkeerd.
 • Als u een item wilt markeren zonder het te openen, raakt u het lang aan.
 • Als u meerdere items wilt selecteren, zoals afbeeldingen of nummers die u wilt delen, raakt u een item lang aan. Raak Het pictogram Meer selecteren aan en raak de volgende items aan. Als u de selectie van een item wilt opheffen, raakt u het nogmaals aan.
Afbeelding van een vingeraanraking waarmee één item wordt geselecteerd.

In- of uitzoomen op het scherm

Als u een afbeelding in nader detail wilt bekijken of kleine letters niet goed kunt lezen, kunt u het scherm uitvergroten door in te zoomen. Zoom uit om meer van het scherm te zien.
Schuif uw vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.
Afbeelding van twee pijlen die in de tegenovergestelde richting wijzen. Afbeelding van twee pijlen die naar elkaar toe wijzen.

Items van de ene naar een andere plek verplaatsen

 1. Raak het item dat u wilt verplaatsen op het beginscherm lang aan.
 2. Wanneer het item begint te trillen, veegt u met uw vinger naar de gewenste locatie.

Afbeelding van het toestel met een pijl die diagonaal over het scherm wijst. De pijl wijst naar een gemarkeerd vakje dat staat voor een verplaatst item.

Apps minimaliseren en actieve frames weergeven

Wanneer u een app minimaliseert, wordt het als actieve frame weergegeven op het beginscherm. Dit is een handige manier om te multitasken, omdat u documenten bijvoorbeeld niet meer hoeft op te slaan en af te sluiten voordat u uw browser opent, en u uw browsersessie niet opnieuw hoeft te starten nadat u uw e-mail hebt gecontroleerd.
Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm.

Afbeelding van het toestel met een pijl die van onderaf tot halverwege het scherm naar boven wijst. De pijl wijst naar een vak dat staat voor een app die wordt geminimaliseerd.

Tip: Wanneer u klaar bent met de app, kunt u die sluiten door Het pictogram Sluiten rechtsonder in de app aan te raken.

De Hub weergeven

U kunt de BlackBerry Hub overal op uw toestel kort weergeven of openen

Veeg naar boven vanaf de onderzijde van het scherm en dan naar rechts.
Beweging die toont hoe de BlackBerry Hub kort kan worden weergegeven

De menu's weergeven

In menu's vindt u extra functies, opties en ondersteuning.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Raak Het pictogram Meer acties of Het pictogram Meer tabbladen aan om aanvullende acties voor de app te zien.
 • Als u aanvullende acties wilt zien voor een specifiek item in een app, zoals een nummer of foto, raakt u het item lang aan. Als u de namen van menu-items op de rechterkant van het scherm wilt zien, veegt u er met uw vinger overheen.
 • Veeg van boven naar beneden over het scherm om de instellingen en de Help te zien. In een app ziet u de instellingen voor die specifieke app. Buiten de app worden de instellingen van het toestel weergegeven.
 Afbeelding van een aanraking linksonder op het scherm over het pictogram Overflow. Afbeelding van het toestel met een pijl die van bovenaf tot halverwege het scherm naar beneden wijst.

Het toetsenbord weergeven

Veeg met twee vingers van beneden naar boven over het scherm.

Illustration of two directional arrows moving upward from the bottom of the screen. A keyboard is shown underneath the arrows.

Tip: Raak het scherm buiten een tekstinvoerveld aan om het toetsenbord te verbergen. Als u het toetsenbord wilt verbergen en u nergens het scherm kunt aanraken, veegt u met twee vingers naar beneden over het toetsenbord.

Navigeren in een Android-app

Sommige apps en games in de BlackBerry World-shop zijn Android-apps die geconverteerd zijn voor gebruik op BlackBerry-toestellen. In deze apps kunt u een actiebalk onder aan het scherm weergeven of verbergen, of snel terugkeren naar het vorige scherm.
Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Als u in de app wilt zien welke acties u nog kunt uitvoeren, veegt u naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 • Als u wilt terugkeren naar het vorige scherm, plaatst u uw vinger in het midden onder het scherm. Schuif uw vinger diagonaal naar boven en naar links.
Afbeelding van een pijl die van onder aan het scherm tot halverwege aan de linkerkant van het scherm wijst, diagonaal naar boven en naar links.