Foto's en video's maken

Tip: Als u snel een foto wilt maken of video wilt opnemen vanuit de toepassing Camera, drukt u op de knoppen Volume omhoog of Volume omlaag. Druk opnieuw op een van deze knoppen om de opname te stoppen.

Een foto maken

Tip: Als u ervoor wilt zorgen dat uw foto optimaal wordt weergegeven op andere toestellen dan uw BlackBerry-toestel, zoals op een computerscherm, moet u de camera in liggende weergave houden voordat u de foto maakt.
 1. Zorg dat Het pictogram Camera geselecteerd is.
  • Als u wilt wijzigen waar de camera op focust, sleept u het focusvak ergens op het scherm.
  • Als u wilt in- of uitzoomen, veegt u uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe op het scherm. Zoomen werkt alleen in de opnamemodi Normaal en Stabilisatie.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een foto wilt nemen, raakt u het scherm op een willekeurige plek aan.
  • Als u doorlopende foto's wilt maken terwijl burstmodus is ingeschakeld, raakt u het scherm lang aan. De camera stopt met fotograferen wanneer u uw vinger van het scherm haalt.

Een video opnemen

Tip: Als u ervoor wilt zorgen dat uw opgenomen video's optimaal worden afgespeeld op andere toestellen dan uw BlackBerry-toestel, zoals op een computerscherm, moet u de camera in liggende weergave houden voordat u de video opneemt.
 1. Zorg dat Het pictogram Videocamera geselecteerd is.
 2. Als u wilt wijzigen waar de videocamera op focust, sleept u het focusvak ergens op het scherm.
 3. Als u wilt in- of uitzoomen, schuift u uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe op het scherm.
 4. Als u de opname wilt starten, raakt u op een willekeurige plek het scherm aan.
Als u de opname wilt stoppen, raakt u het scherm weer aan.

Vergrendeling voor autofocus inschakelen

U kunt de vergrendeling voor autofocus op uw BlackBerry-toestel gebruiken om meerdere foto's te maken zonder telkens te hoeven wachten op de focusaanpassing.
Wanneer het focusvak groen wordt, raakt u het scherm ergens in het vak lang aan.
Er verschijnt een vergrendelingspictogram in het focusvak wanneer autofocus is ingesteld.
Als u autofocus wilt uitschakelen, sleept u het focusvak ergens op het scherm of raakt u het vergrendelingspictogram in het focusvak aan.

Schakelen tussen de fotocamera, de videocamera en de Time Shift-modus

In de Camera-app kunt u foto's maken en video's opnemen met de opnamemodi fotocamera, videocamera en Time Shift.
 1. Raak uw huidige opnamemodus aan: Het pictogram Camera, Het pictogram Videocamera of Het pictogram Time Shift.
 2. Raak de gewenste opnamemodus aan.

De camera-app openen vanuit het vergrendelscherm

Raak in het vergrendelscherm Camera lang aan.

Snel zien welke foto of video u als laatste heeft vastgelegd

U kunt de laatst gemaakte foto of video kort weergeven om te controleren of alles wat u wilde vastleggen er op staat.
 1. Raak de miniatuur onder aan het scherm lang aan.
 2. Schuif met uw vinger om de miniatuur te vergroten.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u wilt terugkeren naar de Camera-app, haalt u uw vinger van het scherm.
  • Als u de foto of video wilt verwijderen, veegt u uw vinger naar het pictogram Verwijderen.
  • Als u de foto of video wilt delen, veegt u uw vinger naar het pictogram Delen