Foto's weergeven

In- of uitzoomen in een foto

Voer een van de volgende handelingen uit met een foto open op het scherm:
  • Raak de plek waar u wilt inzoomen twee keer aan.
  • Maak met uw vingers een knijpbeweging naar binnen of naar buiten om in of uit te zoomen.

Een foto verplaatsen over het scherm

  1. Zoom in op een foto.
  2. Sleep met uw vinger over het scherm.

Uw mediabestand afspelen of weergeven op een DLNA Certified-toestel

Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
U kunt uw mediabestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen.
Tip:
Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.
  1. Open een mediabestand.
  2. Raak Het pictogram Meer acties aan.
  3. Raak Het pictogram Afspelen op aan.
  4. Selecteer een toestel waarop u het mediabestand wilt afspelen of weergeven.

Als u andere mediabestanden wilt afspelen terwijl u nog bent verbonden met het DLNA Certified-toestel, raakt u het pictogram Terug aan en selecteert u een mediabestand.

Als u het mediabestand niet meer op het DLNA Certified-toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Het pictogram Uitwerpen aan.

Wisselen tussen uw persoonlijke en zakelijke ruimten

Wanneer BlackBerry Balance-technologie op uw BlackBerry-toestel wordt ingesteld en u ten minste één mediabestand op uw toestel hebt opgeslagen, kunt u snel schakelen tussen uw persoonlijke en werkruimte.

  1. Veeg in de app Afbeeldingen naar beneden in het midden van het scherm op het scherm Datum, Recent of Albums.
  2. Raak Persoonlijk of Werk aan.

Meer doen met uw foto's en fotoalbums

U kunt van alles doen met uw foto's en fotoalbums, zoals weergeven in een diavoorstelling, verwijderen, versturen of delen met vrienden en nog meer. U kunt ook eigenschappen van uw foto's en fotoalbums bekijken, zoals de grootte, de naam, en de datum waarop ze zijn gemaakt. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een album lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.