Video's bekijken

Tip: Als u de indicator Afbeelding van het pictogram voor onbekeken video's ziet op een videominiatuur, betekent dit dat de video nog niet is bekeken.

Een video afspelen of pauzeren

  1. Open een video.
  2. Raak het scherm aan om de knoppen voor video weer te geven.
  3. Raak Het pictogram Afspelen of Het pictogram Pauzeren aan.

Weergaveformaat video wijzigen

U kunt het weergaveformaat wijzigen van een video die u op uw scherm bekijkt.
  1. Raak het scherm aan om de knoppen voor video weer te geven.
  2. Raak het pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm aan tot de video de gewenste grootte heeft.

Uw mediabestand afspelen of weergeven op een DLNA Certified-toestel

Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
U kunt uw mediabestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen.
Tip:
Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.
  1. Open een mediabestand.
  2. Raak Het pictogram Meer acties aan.
  3. Raak Het pictogram Afspelen op aan.
  4. Selecteer een toestel waarop u het mediabestand wilt afspelen of weergeven.

Als u andere mediabestanden wilt afspelen terwijl u nog bent verbonden met het DLNA Certified-toestel, raakt u het pictogram Terug aan en selecteert u een mediabestand.

Als u het mediabestand niet meer op het DLNA Certified-toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Het pictogram Uitwerpen aan.

Meer doen met uw video's

U kunt van alles doen in de video-app, zoals video's verwijderen, versturen of delen met vrienden en nog meer. U kunt ook de eigenschappen van uw video's bekijken, zoals de lengte, naam en de datum waarop ze zijn gemaakt. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een videominiatuur lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.