Muziek afspelen

Een nummer afspelen, pauzeren of overslaan

  1. Raak in de Muziek-app een nummer of album aan om te beluisteren.
  2. Raak Het pictogram Meer acties > Wordt nu afgespeeld aan.
  3. Raak Het pictogram Pauzeren, Het pictogram Vorige of Het pictogram Volgende aan.

Uw muziek in willekeurige volgorde afspelen

Raak Het pictogram Willekeurig afspelen aan om uw geselecteerde muziek in willekeurige volgorde af te spelen.
Als u uw muziek niet meer in willekeurige volgorde wilt afspelen, raakt u Het pictogram Willekeurig afspelen opnieuw aan.
Tip:
Als u Willekeurig afspelen hebt ingesteld en wilt zien wat het volgende nummer is, raakt u de albumhoes aan op het scherm Wordt nu afgespeeld.

Een nummer op uw muzieklijst herhalen

Als u uw huidige muzieklijst wilt herhalen, raakt u op het scherm Wordt nu afgespeeld Het pictogram Herhalen aan. Raak Het pictogram Herhalen opnieuw aan om het nummer dat momenteel wordt afgespeeld te herhalen.

Uw mediabestand afspelen of weergeven op een DLNA Certified-toestel

Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
U kunt uw mediabestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen draadloos afspelen of weergeven op ondersteunde DLNA Certified-toestellen, zoals computers, tv's of andere thuisentertainmentapparaten. U kunt foto's en video's ook weergeven op ondersteunde HDMI-schermen.
Tip:
Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar www.dlna.org.
  1. Open een mediabestand.
  2. Raak Het pictogram Meer acties aan.
  3. Raak Het pictogram Afspelen op aan.
  4. Selecteer een toestel waarop u het mediabestand wilt afspelen of weergeven.

Als u andere mediabestanden wilt afspelen terwijl u nog bent verbonden met het DLNA Certified-toestel, raakt u het pictogram Terug aan en selecteert u een mediabestand.

Als u het mediabestand niet meer op het DLNA Certified-toestel wilt afspelen of weergeven, raakt u Het pictogram Uitwerpen aan.

Meer doen met uw muziek

U kunt van alles doen met uw muziek, zoals nummers zoeken, versturen of delen met vrienden, nummers en albums verwijderen, eigenschappen van uw muziek bekijken en nog meer. U kunt de beschikbare opties zien door Meer aan te raken of door een nummer, artiest, album, genre of afspeellijst lang aan te raken en vervolgens Meer aan te raken.