BlackBerry Screen Reader-instellingen

De modus Donker scherm in- of uitschakelen

Als u de BlackBerry Screen Reader gebruikt, kunt u uw privacy verbeteren en de batterijlevensduur verlengen door de modus Donker scherm te gebruiken. In deze modus wordt de schermverlichting op 10% helderheid ingesteld.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen Instellingen > Toegankelijkheid aan.
 3. Raak Screen Reader aan.
 4. Schuif de schakelaar Modus Donker scherm naar Aan.

Volume, snelheid en toonhoogte aanpassen

Mogelijk wilt u de snelheid van de BlackBerry Screen Reader verhogen wanneer u op internet surft, of de snelheid verlagen wanneer u instructies opvolgt. Wanneer u zich buiten bevindt, wilt u het volume misschien verhogen, en wanneer u binnen in een stille ruimte zit, mag het volume wat zachter. Misschien wilt u ook de toonhoogte aanpassen om de lezer beter te kunnen begrijpen. U kunt het volume, de snelheid en de toonhoogte van de BlackBerry Screen Reader aan elke situatie aanpassen.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid aan.
 3. Raak Screen Reader aan.
 4. Pas de schuifregelaars Volume, Snelheid en Toonhoogte aan.

De breedsprakigheid aanpassen

Op sommige momenten kunt u alle informatie gebruiken die u kunt krijgen. Op die momenten stelt u de breedsprakigheid van de BlackBerry Screen Reader in op Hoog. Naarmate u vertrouwd raakt met het toestel, kunt u de breedsprakigheid op Laag instellen om minder informatie te krijgen.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid aan.
 3. Raak Screen Reader aan.
 4. Raak Breedsprakigheid aan.
 5. Raak in de vervolgkeuzelijst Hoog of Laag aan.

De optie Stil bij gesprekken inschakelen

Niemand wilt tijdens een telefoongesprek gestoord worden. Met de optie Stil bij gesprekken voorkomt u dat de BlackBerry Screen Reader informatie leest terwijl u aan het bellen bent.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen Instellingen > Toegankelijkheid aan.
 3. Raak Screen Reader aan.
 4. Schuif de schakelaar Stil bij gesprekken naar Aan.

Toetsenbordecho in- of uitschakelen

Controleer of u echt typt wat u wilt. De functie Toetsenbordecho leest de informatie die u in een tekstveld typt.

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid aan.
 3. Raak Screen Reader aan.
 4. Raak Toetsenbordecho aan.
 5. Raak in de vervolgkeuzelijst Geen, Tekens, Woorden of Tekens en woorden aan.

De taal wijzigen die de BlackBerry Screen Reader gebruikt

Als u meerdere talen spreekt, kan uw BlackBerry Screen Reader dat ook. U kunt de TTS-taal snel aanpassen wanneer u webinhoud of e-mails leest in een andere taal dan de voorkeurstaal die u voor uw BlackBerry-toestel hebt ingesteld.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Toegankelijkheid aan.
 3. Raak Screen Reader aan.
 4. Raak in de vervolgkeuzelijst TTS-taal een taal aan.