BlackBerry Screen Reader-bewegingen

De BlackBerry Screen Reader gebruikt een combinatie van bewegingen die ook in andere apps op uw BlackBerry-toestel worden gebruikt en bewegingen die specifiek zijn voor BlackBerry Screen Reader. Bewegingen die beginnen aan de rand van het scherm (zoals naar beneden vegen vanaf de bovenzijde om de Instellingen te openen of naar boven vegen vanaf de onderzijde om een app te minimaliseren) hebben in de Screen Reader-app dezelfde functie als in alle andere apps. Maar er zijn ook extra bewegingen die u helpen bij het navigeren wanneer BlackBerry Screen Reader is ingeschakeld.

Opmerking: Er zijn bovendien extra bewegingen die worden gebruikt in specifieke apps, zoals de BlackBerry-agenda-app, de Telefoon-app, BlackBerry Hub en op het beginscherm.
Taak Beweging
Het focuspunt instellen en uitspreken
Opmerking: Een focuspunt kan een veld, knop, selectiegebied, link, toepassing, paragraaf, zin, woord, titel, afbeelding of een ander item op het scherm zijn.
Raak aan met één vinger.
Ontdekkingsmodus activeren
Opmerking: In Ontdekkingsmodus kunt u focuspunten, zoals letters, woorden, knoppen, links, menu-items en afbeeldingen gebruiken om acties uit te voeren. Deze focuspunten zijn op het scherm gemarkeerd.
Raak lang aan met één vinger en verplaats vervolgens uw vinger. Onder uw vinger wordt het focuspunt ingesteld.
Beschrijving van focuspunt lezen Raak aan met twee vingers.
Het focuspunt activeren
Opmerking: Wanneer u een focuspunt activeert, geeft u aan dat u dat deel van het scherm wilt gebruiken om een actie uit te voeren
.
Raak tweemaal aan met één vinger.
Een item selecteren Raak driemaal aan met één vinger.
Ingedrukt houden Raak tweemaal aan en houd vast.
Naar het vorige of volgende focuspunt gaan Veeg met één vinger naar links om naar het volgende punt te gaan, veeg met één vinger naar rechts om naar het vorige punt te gaan.
Pannen of door een lijst scrollen Veeg met twee vingers naar boven om omhoog te scrollen, veeg met twee vingers naar beneden om omlaag te scrollen.
Naar de boven- of onderkant van een schermgebied gaan Veeg met twee vingers naar boven en houd vast om naar de bovenkant te gaan, veeg met twee vingers naar beneden en houd vast om naar de onderkant te gaan.
Waarde van schuifregelaar aanpassen Veeg met één vinger naar boven om de waarde te verhogen, veeg met één vinger naar beneden om de waarde te verlagen.
Naar het vorige of volgende tekstgedeelte (bijv. een teken, woord, regel, zin of paragraaf) of item met webinhoud (bijv. koptekst of links) gaan Veeg met één vinger naar links om naar de vorige tekst of webinhoud te gaan, veeg met één vinger naar rechts om naar de volgende tekst of webinhoud te gaan.
De grootte van de tekst of webinhoud wijzigen Veeg in de tekst of inhoud met één vinger naar boven om deze te vergroten, veeg in de tekst of inhoud met één vinger naar beneden om deze te verkleinen.
Naar links, naar rechts, omhoog of omlaag gaan Veeg met drie vingers naar links, naar rechts, omhoog of omlaag.
De BlackBerry Screen Reader laten stoppen met het lezen van het focuspunt Veeg met één vinger naar beneden en dan naar links.
De standaardactie van de app uitvoeren (bijv. een foto nemen in de Camera-app, een video starten of stoppen in de Video-app) Raak tweemaal aan met twee vingers.
De BlackBerry Screen Reader dempen Veeg met twee vingers naar beneden en dan naar links.
De datum en tijd lezen Veeg met één vinger snel naar beneden en dan naar boven.
De informatie van de statusbalk lezen (inclusief batterijstatus en radioconnectiviteit) Veeg met één vinger snel naar boven en dan naar beneden.

De modus Snelle instellingen in BlackBerry Screen Reader gebruiken

In de modus Snelle instellingen kunt u vaak gewijzigde instellingen aanpassen en hebt u toegang tot extra functies van BlackBerry Screen Reader. Wanneer u de modus Snelle instellingen activeert, hebt u 3 seconden om een taak te voltooien. Als de taak niet is voltooid, wordt de modus automatisch gedeactiveerd en trilt het toestel om u te waarschuwen. Wanneer u de modus Snelle instellingen activeert, wordt een lijst met taken weergegeven. In de lijst kunt de volgende bewegingen gebruiken om acties uit te voeren.

Taak Beweging
Modus Snelle instellingen activeren Veeg met één vinger naar beneden en dan naar rechts.
Een item selecteren Raak aan met één vinger. Na het selecteren wordt de modus Snelle instellingen gedeactiveerd.
Een item in- of uitschakelen Raak met één vinger aan om de schakelaar in- of uit te schakelen. Na 3 seconden wordt de modus Snelle instellingen automatisch gedeactiveerd.
Een item in een lijst selecteren Raak met één vinger aan om van de ene optie naar de andere te gaan. Met elke aanraking gaat u naar de volgende optie. Wanneer u bij het laatste item in de lijst aankomt, gaat u met één aanraking terug naar boven in de lijst. Na 3 seconden wordt de modus Snelle instellingen automatisch gedeactiveerd.
Een item in een lijst selecteren in Ontdekkingsmodus Raak lang aan met één vinger. Sleep de vinger naar boven of beneden in de lijst en raak vervolgens met een tweede vinger een item aan om het te selecteren. De modus Snelle instellingen wordt niet automatisch gedeactiveerd.
Spreekvolume aanpassen Veeg met één vinger naar boven om het volume te verhogen. Veeg met één vinger naar beneden om het volume te verlagen.
Breedsprakigheid aanpassen Raak aan met één vinger om het niveau van breedsprakigheid aan te passen. U kunt kiezen uit de niveaus Hoog of Laag.
Spreeksnelheid aanpassen Veeg met één vinger naar links om de snelheid te verlagen. Veeg met één vinger naar rechts om de snelheid te verhogen.
Terugspoelen Veeg naar boven en beneden om de tien laatst uitgesproken items opnieuw af te spelen.
Het woord spellen Veeg naar links om het laatst uitgesproken item te spellen. Veeg naar rechts om het laatst uitgesproken item te spellen met het spelalfabet (bijv. Alfa, Bravo enz.). U kunt spellen ook gebruiken bij Terugspoelen om de tien laatst uitgesproken items te spellen.

BlackBerry Screen Reader-bewegingen gebruiken in de BlackBerry-agenda, Telefoon-app en BlackBerry Hub

Er zijn specifieke BlackBerry Screen Reader-bewegingen die u kunt gebruiken in de app BlackBerry-agenda.

Taak Beweging
Naar de volgende dag, week of maand gaan Veeg met drie vingers naar rechts.
Naar de vorige dag, week of maand gaan Veeg met drie vingers naar links.

Er zijn specifieke BlackBerry Screen Reader-bewegingen die u kunt gebruiken in de Telefoon-app.

Taak Beweging
Een telefoonoproep beantwoorden Raak het scherm met het inkomende gesprek tweemaal aan met twee vingers.
Een telefoonoproep negeren Raak het scherm met het inkomende gesprek tweemaal aan met twee vingers en houd vast.
Het gesprek beëindigen Raak het scherm tweemaal aan met twee vingers.

Er is een specifieke BlackBerry Screen Reader-beweging die u kunt gebruiken in de BlackBerry Hub.

Taak Beweging
De gebruiksvriendelijke vorm van een e-mailadres verwijderen uit de velden Aan of CC in berichten Raak het adres aan om het te selecteren en veeg vervolgens met drie vingers naar links.

De BlackBerry Screen Reader op het beginscherm gebruiken

Wanneer u zich op het beginscherm bevindt, kunt u deze extra BlackBerry Screen Reader-bewegingen gebruiken.

Taak Beweging
Schakelen tussen persoonlijke ruimte en werkruimte Veeg met drie vingers naar beneden aan de rechterkant van het scherm.
De app minimaliseren en uw actieve frames weergeven Veeg vanaf de onkant naar boven. Dezelfde beweging wordt ook buiten de BlackBerry Screen Reader gebruikt.
Een actief frame sluiten Raak lang aan met één vinger en ga vervolgens met uw vinger naar de app. Het focuspunt wordt onder uw vinger ingesteld. Raak vervolgens tweemaal aan met twee vingers om de app te sluiten.
Een app op het beginscherm verwijderen Raak met één vinger aan en selecteer het item dat u wilt verwijderen. Raak lang aan met één vinger om de verwijdermodus voor het beginscherm te activeren. Raak vervolgens tweemaal aan met twee vingers om de app te verwijderen.

BlackBerry Screen Reader-bewegingen gebruiken met het BlackBerry-toetsenbord

De BlackBerry Screen Reader gebruikt enkele extra bewegingen met het BlackBerry-toetsenbord.

Taak Beweging
De toetsenbordlay-out omschakelen Veeg met één vinger naar beneden.
Woordvoorspelling accepteren Veeg met één vinger naar boven.
Een woord verwijderen (voor talen die van links naar rechts worden gelezen) Veeg met twee vingers van rechts naar links.
Een woord verwijderen (voor talen die van rechts naar links worden gelezen) Veeg met twee vingers van links naar rechts.