Nummers verwijderen en ordenen op het scherm Wordt nu afgespeeld

  1. Raak op het scherm Wordt nu afgespeeld Volgorde bewerken aan.
  2. Raak Het pictogram Meer acties > Volgorde bewerken aan.
    • Als u een nummer wilt verwijderen van het scherm Wordt nu afgespeeld, raakt u het pictogram min aan naast het nummer dat u wilt verwijderen.
    • Als u de volgorde wilt wijzigen waarin de nummers worden afgespeeld, raakt u uiterst rechts op het scherm het pictogram met de drie lijnen lang aan. Sleep het nummer naar de gewenste plaats in de muzieklijst.