Diavoorstellingen presenteren

Een diavoorstelling presenteren

Als u een diavoorstelling wilt presenteren, sluit u uw BlackBerry-toestel met een HDMI-kabel aan op een externe bron.
  1. Raak Diavoorstelling aan.
  2. Raak Present aan.
  3. Als u de presentatienotities wilt weergeven, raakt u Notes aan.
  4. Als u naar de volgende dia wilt, versleept u een dia horizontaal.

Als u de presentatie van een diavoorstelling wilt stoppen, raakt u Back aan.

In- of uitzoomen op een dia

Tijdens een presentatie kunt u inzoomen op een dia met de zoomfunctie. De zoomactie wordt op het presentatiescherm weergegeven zodat uw publiek het kan zien.

  1. Schuif uw vingers uit elkaar om in te zoomen op een dia.
  2. Als u naar een ander deel van een dia wilt terwijl u ingezoomd bent, schuift u uw vinger naar het gebied van het scherm dat u wilt weergeven.
  3. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

De virtuele laseraanwijzer gebruiken

Met de virtuele laseraanwijzer kunt u uw vinger als laseraanwijzer gebruiken. Gebruik deze functie om gebieden op uw dia aan te duiden en de aandacht van uw publiek erop te vestigen.

  1. Raak het gebied van uw scherm dat u wilt aanwijzen lang aan.
  2. Wanneer het toestel trilt, verplaatst u de laseraanwijzer om andere gebieden van uw dia aan te duiden
  3. Als u de laseraanwijzer wilt verwijderen, haalt u uw vinger van het scherm.