Aan de slag met Documents To Go

Met Documents To Go kunt u Microsoft Word-documenten en Microsoft Excel-spreadsheets maken, bewerken en opmaken. U kunt ook Microsoft PowerPoint-presentaties op uw BlackBerry-toestel bewerken, weergeven en presenteren.

Een document of spreadsheet maken

Voer in Documents To Go een van de volgende handelingen uit:
 • Als u een document wilt maken, raakt u Document maken aan.
 • Als u een spreadsheet wilt maken, raakt u Spreadsheet maken aan.

Een bestand openen in Documents To Go

U kunt alle Documents To Go-bestanden die op uw BlackBerry-toestel zijn opgeslagen, weergeven door Alles aan te raken of recent gebruikte bestanden weergeven door Recent aan te raken.

 • Als u een bestand wilt weergeven in Documents To Go, raakt u een bestand aan. Raak Bewerken aan om het bestand te bewerken in Word To Go, Sheet To Go of Slideshow To Go.
 • Als u een bestand wilt openen dat is opgeslagen op uw BlackBerry-toestel of op een mediakaart of ander aangesloten toestel, raakt u Open aan.
Tip: Als u bent aangemeld bij een cloud-toepassing op uw toestel, kunt u ook bestanden openen die op de cloud zijn opgeslagen.

Een bestand uit Documents To Go verwijderen

Wanneer u een bestand verwijdert van Documents To Go, wordt het bestand permanent van uw BlackBerry-toestel verwijderd. Wanneer u een bestand wist uit de weergave Recent, wordt dat bestand verborgen in die weergave, maar kan het nog steeds worden opgehaald in de weergave Alles.

 • Als u een bestand uit Documents To Go wilt verwijderen, raakt u het bestand lang aan. Raak Delete aan.
 • Als u een bestand wilt verbergen in de weergave Recent, raakt u het bestand lang aan. Raak Clear Recent aan.

Tekst knippen, kopiëren en plakken in een document of presentatie

Zo knipt, kopieert en plakt u items zoals tekst in een document of presentatie:

 1. Raak de tekst die u wilt kopiëren lang aan.
 2. Markeer het gebied door de cursorindicators te verplaatsen.
 3. Raak het gemarkeerde gebied aan.
 4. Raak het pictogram Knippen of het pictogram Kopiëren aan.
 5. Raak de positie waar u de tekst wilt plakken lang aan.
 6. Raak het pictogram Plakken aan.

Wijzigingen in een bestand opslaan in Documents To Go

Wanneer u een bestand opslaat met Documents To Go kunt u kiezen waar het bestand wordt opgeslagen. U kunt een bestand bijvoorbeeld opslaan naar de cloud of naar een mediakaart. Als u een bestand afsluit zonder het op te slaan, vraagt Documents To Go de volgende keer dat u het bestand opent, of u uw wijzigingen wilt terughalen.

 1. Raak More aan.
 2. Raak Save of Save As aan.

Een actie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in Documents To Go

 • Als u een actie ongedaan wilt maken, raakt u Ongedaan maken aan.
 • Als u een actie opnieuw wilt uitvoeren, raakt u Opnieuw aan.
Tip: U kunt uw acties ongedaan maken tot de laatste keer dat u het bestand waar u in werkt heeft opgeslagen.