Nu beantwoorden gebruiken om een bericht naar een beller te sturen

Als u de functie Nu beantwoorden inschakelt, kunt u een beller een kort bericht sturen nadat u een inkomende oproep hebt afgewezen. U kunt een bericht sturen met de functie Nu beantwoorden naar elke beller die een BBM-contactpersoon is of naar elke beller die een mobiel telefoonnummer heeft dat in uw lijst met contactpersonen staat. Als de beller een BBM-contactpersoon is, wordt het bericht als BBM-bericht verzonden. Als de beller een BBM-contactpersoon is, wordt het bericht als sms verzonden.

Nadat u een oproep hebt afgewezen, voert u een van de volgende handelingen uit: