Bellen met prioriteit inschakelen

Als u meerdere telefoonlijnen hebt, of als uw werktelefoon is gekoppeld aan uw BlackBerry-toestel via de BlackBerry MVS Client, kunt u met behulp van de functie Bellen met prioriteit kiezen met welke telefoonlijn u belt. Met Bellen met Prioriteit kunt u kiezen welke telefoonlijn of app wordt gebruikt wanneer u belt.
  1. Veeg in de Telefoon-app naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
  2. Raak het pictogram Instellingen > Bellen met prioriteit aan.
  3. Schuif de schakelaar Bellen met prioriteit gebruiken naar Aan.
  4. Raak de vervolgkeuzelijst Telefoonlijn aan.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een specifieke telefoonlijn of app wilt instellen als standaard voor uitgaande oproepen, raakt u een telefoonlijn aan.
    • Als u uw mobiele lijn automatisch wilt gebruiken wanneer u met een mobiel netwerk bent verbonden, raakt u Prioriteitslijn gebruiken aan.