Een app verplaatsen op het beginscherm

  1. Raak op uw beginscherm het pictogram van een app lang aan tot de pictogrammen beginnen te trillen.
  2. Sleep het pictogram naar een andere plaats op uw beginscherm en haal uw vinger van het scherm.