Uw toestel personaliseren

Apps, games, muziek en video's downloaden en kopen

Apps, spelletjes en muziek die u koopt, kunt u zo vaak als u wilt verwijderen en opnieuw downloaden op hetzelfde BlackBerry-toestel, en op maximaal vier extra toestellen, zonder dat u opnieuw voor de items hoeft te betalen.
 1. Raak in de BlackBerry World-shop een item aan.
 2. Raak in de rechterbovenhoek van het scherm de knop met de prijs aan.
 3. Als u de betaalmethode wilt wijzigen voordat u een item betaalt, raakt u in de vervolgkeuzelijst Factureren via: een betaalmethode aan.
 4. Raak Kopen aan.
Tip: Raak Delen aan om een app, spelletje, album, muzieknummer of video te delen. Als u een app met iemand wilt delen via NFC-technologie, gaat u naar het scherm Details van de app die u wilt delen en houdt u de achterzijdes van de toestellen tegen elkaar.

Een app verplaatsen op het beginscherm

 1. Raak op uw beginscherm het pictogram van een app lang aan tot de pictogrammen beginnen te trillen.
 2. Sleep het pictogram naar een andere plaats op uw beginscherm en haal uw vinger van het scherm.

Beltoon, geluiden of waarschuwingen wijzigen

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Settings Instellingen > Meldingen aan.
  • Als u uw algemene meldingsinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een instelling in de vervolgkeuzelijst Modus of wijzigt u de instellingen voor Geluid, Trillen, LED, Voorbeelden of Volume.
  • Als u de meldingsinstellingen voor een bepaalde app, zoals de Telefoon, wilt wijzigen, raakt u in het gebied Meldingen/waarschuwingen een toepassing aan. Wijzig de instellingen.

Lettergrootte wijzigen

 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Instellingen > Weergave aan.
 3. Raak in de vervolgkeuzelijst Lettergrootte de lettergrootte aan die u wilt gebruiken.

Een foto als achtergrond gebruiken

 1. Open een foto.
 2. Raak More > Het pictogram Instellen als > Achtergrond aan.
Tip: Als u inzoomt op een foto en deze als achtergrond instelt, wordt het ingezoomde deel op het scherm weergegeven als uw achtergrond.

Een alarm instellen

 1. Raak Het pictogram Wekker aan.
 2. Schuif de schakelaar Alarm naar Aan.
 3. Raak de draaischijf aan de buitenkant van de wijzerplaat lang aan.
 4. Draai de schijf om de wijzerplaat naar de gewenste tijd.
 5. Als u het tijdstip voor het alarm wilt opslaan, raakt u een willekeurige plek op het scherm aan.
Tip: Met de draaischijf kunt u het alarm instellen in stappen van vijf minuten. Als u het alarm op een specifieke minuut wilt instellen, raakt u het tijdstip van het alarm onder aan het scherm aan. Raak de vervolgkeuzelijst Alarmtijd aan en scroll omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.

Een bladwijzer toevoegen aan een favoriete webpagina

Raak op een webpagina More actions > Toevoegen aan bladwijzers aan.