Een certificaat vanaf uw computer importeren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sluit uw BlackBerry-toestel aan op uw computer met een USB-kabel om het certificaat te importeren via een USB-verbinding. Voer indien nodig uw toestelwachtwoord in op uw computer.
  • Als u het certificaat wilt importeren via Wi-Fi, raakt u Opslag en toegang aan. Schuif de schakelaar Toegang met Wi-Fi naar Aan. Typ een wachtwoord voor opslagtoegang in. Raak Identificatie op netwerk aan en noteer de Gebruikersnaam.
 2. Veeg in het beginscherm van uw -toestel naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 3. Raak Instellingen Instellingen > Info aan.
 4. Raak in de vervolgkeuzelijst Netwerk aan.
 5. In de sectie Wi-Fi of USB noteert u het IPv4-adres.
 6. Ga op uw computer naar een certificaatbestand en kopieer het.
  • Als uw computer een Windows-besturingssysteem heeft, typt u in een Run-opdracht het IP-adres met de volgende notatie: \\xxx.xxx.xxx.xxx.
  • Als uw computer een Mac-besturingssysteem heeft, selecteert u Ga > Verbind met server. Typ het IP-adres met de volgende notatie: smb://xxx.xxx.xxx.xxx.
 7. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als uw computer een Windows-besturingssysteem heeft, opent u de map media\downloads. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor opslagtoegang in.
  • Als uw computer een Mac-besturingssysteem heeft, opent u de map media/downloads. Voer indien nodig de gebruikersnaam en het wachtwoord voor opslagtoegang in.
 8. Plak het certificaat in de map media\downloads of media/downloads.
 9. Raak op uw toestel Vorige > Beveiliging en privacy > Certificaten > Importeren aan.
 10. Volg de instructies op het scherm.