De SIM-kaart, batterij en mediakaart plaatsen

De batterijklep verwijderen

Tip: Het batterijklepje is flexibel en kan meebuigen wanneer u het verwijdert.
Trek de onderkant van de batterijklep omhoog om de klep te verwijderen.


In deze afbeelding wordt aangegeven hoe u het batterijklepje verwijdert.

De SIM-kaart plaatsen of verwijderen

WAARSCHUWING:
Uw BlackBerry-toestel is ontworpen voor gebruik met een micro-SIM-kaart. Plaats geen SIM-kaartadapter in uw toestel om mogelijke schade aan uw toestel te voorkomen.

Schuif de SIM-kaart op zijn plaats zoals aangegeven.

De SIM-kaart verwijderen:

  1. Druk de SIM-kaart er gedeeltelijk uit door uw wijsvinger op de opening te plaatsen.
  2. Schuif de SIM-kaart er volledig uit met uw wijsvinger en duim, of door met uw duim op de bovenkant van de SIM-kaart te drukken.


In deze afbeelding wordt weergegeven waar u de SIM-kaart moet plaatsen.


In deze afbeelding wordt weergegeven waar u de SIM-kaart moet plaatsen.

De batterij en mediakaart plaatsen of verwijderen

Het is raadzaam uw batterij op te laden voordat u uw BlackBerry-toestel gaat gebruiken. De batterij die bij uw toestel is geleverd, is niet volledig opgeladen.

Een mediakaart is optioneel. Als er een mediakaart is meegeleverd, kan het zijn dat deze al is geplaatst.

Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Controleer, als u de batterij wilt plaatsen, of de contactpunten (plus en min) op de goede plek zitten.
  • Verwijder de batterij door deze aan het uiteinde zonder contactpunten op te tillen en vervolgens naar buiten te trekken.


This illustration shows where to insert or remove the battery and media card.


This illustration shows where to insert or remove the battery and media card.