Batterijveiligheid

Gebruik uitsluitend de batterij die door BlackBerry wordt aanbevolen voor uw specifieke model BlackBerry-toestel. Als u een andere batterij gebruikt, wordt de garantie bij uw toestel mogelijk ongeldig.

WAARSCHUWING:
Er is een risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd batterijtype.

Toestel en batterij wegwerpen

Afbeelding van een doorkruiste vuilnisbak. Recycle uw BlackBerry-toestel en de batterij in overeenstemming met uw lokale regelgeving. Werp uw toestel of batterij niet in vuur. U mag uw toestel of batterij niet bij het gewone huishoudelijk afval deponeren.

Ga voor informatie over de teruggave van uw toestel aan BlackBerry voor recycling en veilige verwerking op een browser op uw computer naar www.blackberry.com/recycling . Het recycle- en inruilprogramma is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

RIM en milieuvriendelijkheid

BlackBerry zet zich in voor het verminderen van de schadelijke gevolgen van BlackBerry-producten op het milieu. Ga voor meer informatie over duurzame maatregelen bij BlackBerry naar http://www.rim.com/company/corporate-responsibility/product_sustainability.shtml.