Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen

Mijn toestel belt of trilt niet wanneer ik een oproep of bericht ontvang

Probeer het volgende:
  • Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm. Controleer of de Stille modus niet is ingeschakeld.
  • Als u een aangepaste geluidsmelding hebt ingesteld voor een contactpersoon, raakt u in de app Contactpersonen een contactpersoon aan. Controleer of Volume niet is ingesteld op Onderdrukt en of Trillen niet is ingesteld op Uit.

Mijn toestel geeft geen meldingen met Directe voorbeelden

Als u een bericht ontvangt in een account die is gekoppeld aan uw BlackBerry Balance-werkruimte terwijl uw werkruimte is vergrendeld, wordt het bericht niet als Direct voorbeeld weergegeven. U ziet echter een knipperend lampje of hoort een tril- of geluidsignaal wanneer u een nieuw bericht ontvangt.

Mijn toestel geeft geen meldingen weer met voorbeelden op vergrendeld scherm

Meldingen voor accounts die aan uw werkruimte zijn gekoppeld, worden niet in de Voorbeeld schermvergrendeling weergegeven wanneer uw werkruimte is vergrendeld. Als u uw zakelijke berichten wilt bekijken, ontgrendelt u uw toestel en voert u uw BlackBerry Balance-wachtwoord in.