Aangepaste beltoon voor contactpersoon instellen

  1. Raak in de app Contactpersonen een contactpersoon aan.
  2. Raak het pictogram Contactpersoon bewerken aan.
  3. Raak Beltoon en meldingen aan.
  4. Raak een beltoon aan in de vervolgkeuzelijst Beltoon.
  5. Raak Terug aan.
  6. Raak Opslaan aan.