Een locatie zoeken op een kaart

U kunt de GPS-functie op uw BlackBerry-toestel gebruiken om een locatie te zoeken en deze vervolgens op een kaart weergeven om te bekijken waar u heen moet.
Voer op het tabblad Kaart in het veld Zoeken een adres in of een beschrijvend woord zoals 'koffie' of 'ziekenhuis'.
Tip: Wanneer u meerdere zoekresultaten bekijkt, raakt u Het pictogram Kaart aan om locaties als spelden op de kaart weer te geven.

Een speld plaatsen op de kaart

Voeg spelden toe aan uw kaart zodat u ziet waar u heen gaat of markeer interessante locaties.
Raak op het tabblad Kaart de plek waar u de speld wilt plaatsen lang aan.

Alle spelden op een kaart wissen

Raak op het tabblad Kaart More > Kaart wissen aan.