E-mailaccounts of andere soorten accounts op uw toestel instellen

U kunt e-mailaccounts, sociale netwerkaccounts (zoals Facebook, Twitter en LinkedIn) of zelfs een Evernote-account aan uw toestel toevoegen.
 1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
 2. Raak Het pictogram Instellingen > Accounts aan.
 3. Als u al een account aan uw toestel hebt toegevoegd, raakt u Het pictogram Account toevoegen aan om een andere account toe te voegen.

Een persoonlijke e-mailaccount toevoegen

 1. Raak E-mail, agenda en contactpersonen aan op het scherm Account toevoegen.
 2. Voer het e-mailadres in.
 3. Raak Volgende aan.
 4. Voer het wachtwoord in voor de account.
 5. Raak Volgende aan.
 6. Pas eventueel extra instellingen aan, zoals het type inhoud dat met uw toestel wordt gesynchroniseerd.
 7. Raak Gereed aan.

Een sociale netwerkaccount of Evernote-account toevoegen

U kunt een Facebook-, Twitter-, LinkedIn- of Evernote-account aan uw toestel toevoegen. Wanneer u een Evernote-account aan uw toestel toevoegt, zijn uw Evernote-notitieboeken beschikbaar in BlackBerry Remember.
 1. Raak Facebook, Twitter, LinkedIn of Evernote aan op het scherm Account toevoegen.
 2. Voer de gegevens van uw account in.
  • Wijzig indien nodig de synchronisatie-instellingen.
  • Als u een Facebook-account toevoegt en u wilt wijzigen wanneer u herinnerd wordt aan de verjaardagen van vrienden, raakt u in de vervolgkeuzelijst Verjaardagsherinneringen een optie aan.
 3. Raak Gereed aan. Raak indien nodig Toestaan aan.

Een zakelijke account ondersteund door BlackBerry Enterprise Service 10 toevoegen

Als uw organisatie BlackBerry Enterprise Service 10 gebruikt, kunt u uw zakelijke account aan uw toestel toevoegen en functies zoals BlackBerry Balance gebruiken. Als uw organisatie de upgrade naar BlackBerry Enterprise Service 10 niet heeft uitgevoerd en BlackBerry Enterprise Server 5 of lager gebruikt, kunt u uw zakelijke account toch toevoegen en Microsoft Exchange ActiveSync gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
Vraag de volgende informatie aan uw beheerder:
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw zakelijke activeringswachtwoord
 • De servernaam
 1. Raak Het pictogram Geavanceerd > Zakelijk account aan op het scherm Account toevoegen.
 2. Voer de gebruikersnaam, het activeringswachtwoord en het serveradres voor uw account in.
 3. Raak Volgende aan.
Nadat u een zakelijke account heeft toegevoegd, volgt u de aanwijzingen om een wachtwoord voor de werkruimte in te stellen voor gebruik met BlackBerry Balance en om het wachtwoord voor uw zakelijke netwerk in te voeren.

Een e-mailaccount toevoegen die wordt ondersteund door Microsoft Exchange ActiveSync

Vraag de volgende informatie aan uw beheerder of e-mailprovider:
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw zakelijke netwerk
 • Het serveradres
Wanneer u een e-mailaccount toevoegt die wordt ondersteund door Microsoft Exchange ActiveSync, worden berichten, agendagebeurtenissen, contactpersonen, taken en notities die aan de account zijn verbonden, met uw BlackBerry-toestel gesynchroniseerd.
 1. Raak Het pictogram Geavanceerd > Microsoft Exchange ActiveSync aan op het scherm Account toevoegen.
 2. Voer de gebruikersnaam, het e-mailadres, het wachtwoord en het serveradres voor de account in.
  • Als u push-e-mail wilt uitschakelen, zet u de schakelaar Push op Uit. Als u wilt instellen hoe vaak uw toestel op nieuwe berichten controleert, raakt u de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst Synchronisatie-interval.
  • Als u het VPN van uw organisatie wilt gebruiken, zet u de schakelaar VPN op Aan.
  • Als u wilt wijzigen tot hoe ver terug in de tijd uw toestel berichten synchroniseert, raakt u de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst Tijdsbestek voor synchronisatie.
 3. Raak Volgende aan.

Een BlackBerry-e-mailaccount toevoegen

Als u een BlackBerry-e-mailaccount (doorgaans met de indeling gebruiker@<serviceprovider>.blackberry.com) op een vorig BlackBerry-toestel hebt ingesteld en u berichten voor die account wilt blijven ontvangen op uw BlackBerry 10-toestel, moet u een e-mailadres voor doorsturen instellen en dat e-mailadres aan uw toestel toevoegen.
 1. Raak E-mail, agenda en contactpersonen aan op het scherm Account toevoegen.
 2. Voer het e-mailadres in.
 3. Raak Volgende aan.
 4. Voer het wachtwoord in voor de account.
 5. Raak Volgende aan.
 6. Vul op het scherm Doorsturen de velden in om een e-mailadres voor doorsturen toe te voegen.
 7. Raak Volgende aan.
Opmerking: Het kan 5 tot 15 minuten duren voordat uw e-mail wordt doorgestuurd naar het e-mailadres voor doorsturen.
Als u uw BlackBerry-e-mail op uw toestel wilt ontvangen, moet u de e-mailaccount voor doorsturen toevoegen aan uw toestel.

Een IMAP- of POP-e-mailaccount toevoegen

Zorg dat uw e-mailprovider of beheerder u de volgende informatie geeft:
 • Type berichtenserver (POP of IMAP)
 • Serveradres voor inkomende en uitgaande berichten
 • Poortnummers voor inkomende en uitgaande berichten
 • SSL-instellingen voor inkomende en uitgaande berichten
Opmerking: Als u wilt dat IMAP-e-mailaccounts sneller worden geactiveerd, is het raadzaam het IMAP-padvoorvoegsel op te geven. Neem voor meer informatie contact op met uw beheerder.
 1. Raak Het pictogram Geavanceerd > IMAP of POP aan op het scherm Account toevoegen.
 2. Voer de accountgegevens in.
  • Als u wilt instellen hoe vaak uw BlackBerry-toestel op nieuwe berichten controleert (als push-e-mail niet wordt ondersteund), raakt u de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst Synchronisatie-interval.
  • Als u het aantal berichten dat eerst wordt gesynchroniseerd met uw toestel wilt wijzigen, raakt u de gewenste optie aan in de vervolgkeuzelijst Volume eerste download.
 3. Raak Gereed aan.

Een CalDAV- of CardDAV-account toevoegen

Zorg dat u de volgende informatie hebt:
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Het e-mailadres dat aan de account is gekoppeld
 • Het serveradres voor de account
U kunt een CalDAV- of CardDAV-account toevoegen om respectievelijk gebeurtenissen in de agenda of contactpersonen te synchroniseren.
 1. Raak Het pictogram Geavanceerd > CalDAV of CardDAV aan in het scherm Account toevoegen.
 2. Voer de accountgegevens in.
 3. Raak Gereed aan.