Verkeer weergeven of verbergen

Als er verkeersinformatie beschikbaar is, kunt u deze op een kaart weergeven, of een stap-voor-stap-routebeschrijving op straatniveau bekijken of beluisteren.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Raak het pictogram Meer > het pictogram Verkeer verbergen aan om verkeersinformatie te verbergen.