Een contactpersoon toevoegen via het scherm Telefoongesprekken

  1. Raak in de app Telefoon Het pictogram Telefoongesprekken aan.
  2. Raak een telefoonnummer lang aan.
  3. Raak Het pictogram Toevoegen aan contactpersonen aan.
    • Als u het telefoonnummer wilt toevoegen aan een bestaande contactpersoon, raakt u de contactpersoon aan in de lijst.
    • Als u een nieuwe contactpersoon wilt toevoegen, raakt u Het pictogram Toevoegen aan.
  4. Raak Opslaan aan.