De kleur van een Remember-map wijzigen

  1. Raak in de app Remember een map lang aan.
  2. Raak Het pictogram Bewerken aan.
  3. Raak een kleur aan.
  4. Raak Opslaan aan.